Cursus Twentebreed

Cursus Twentse Cultuur & Geschiedenis in zes zittings, in ’t Beaufort in Moarkel, noajoar 2020 

Duur Gerrit Kraa & Gerrit Dannenberg 

Ne zelfstandige provincie is Twente nooit wörden. De benaming Vrieje Republiek Twente is bedacht duur oold-minister Johan Remkes, mer dat was mear bak as wat aanders. Toch heurt Twente biej mekoar. Dat is te vernemmen an de taal van oons allen, oonze eagne ontstoansgeschiedenis, de Twentse cultuur en mentaliteit. Gerrit Kraa en Gerrit Dannenberg maakt oe dudelijk hoe dat én iezelf in mekoar zit. 

Cursus Twents in Twentig Lessen in ’t Beaufort in Moarkel, noajoar 2020 – vuurjoar 2021 

Duur Gerrit Dannenberg 

Het Twents is völle mear dan Hollaands met nen roarn klaank. Het Twents ís trouwens heelmoals gin Hollaands. Wat is ’t dan? Besteet hét Twents fealijk wal? Te joa, hoe lange dan nog? Kö’j Twents learen en hoe schrief iej dat dan? Al dee dinge wordt behaandeld in dizze cursus, net as de Twentse grammatica en det woondermooje Twentse sproakparadies. Verhalen en gedichten in ‘t Twents: wat is good en wat juust neet? In 20 lessen is der volop geleagenheaid vuur al dizze Twentse taaldinge.