Wat is het Twentehoes?

 

Het Twentehoes biedt onderdak aan de Twentse taal en cultuur. Van voorlezen tot dialectmuziek, van streektaal in de zorg tot een dialectblad voor basisschoolleerlingen. In het Twentehoes leeft het Twents volop. Alle organisaties die zich met het Twents bezighouden, zijn hier van harte welkom.

Adrie Hemmink

Dôar lig tuss’n Déénkel en Regge ‘n laand
oons mooie en neerige Twèènte. 
Dit krieg ik al vaker vuur ‘t verstaand. Iej weet dat natuurlik ok a laank.  Doarum zin i-j ok zo drok met dit spul. Twente is nich vuur niks zoo wördn. Oonzn vuurolders hebt ‘t met völle waark en leefde kloarspölt. Dit mot ik wal onthoaldn en oetdregen.  Iej mot oe d’r zölfs vuur ievern. Geern wil ik dit met mekaar doan biej ’t Twenthoes. 

Ik bin geboorn in 1974 in Hertum meer ik hebt ’t hoeshoaldn a 16 joar in De Lutt. Saamn met 2 meaks van 14 en 12 in de kalverjoarn. In Eanske heb ik de HEAO doan. Wat later in mien leavn heb ik de opleiding vuur “Taxateur juweliersartikelen” doan in Schoonhoven. Doarnöast ok nen opleiding vuur edelstene (joa dat besteet). Ik bin onmeunig wies met goaldweark oet de strekke. 
Ok bin ik noe veurstaand  biej  de “Vereniging Oudheidkamer Twente”.  Mien hert heb ik  verleurn an de briejaante collectie.  

Marco Krijnsen

Marco Krijnsen is regiohistoricus van Twente bij het Twentehoes. Hij houdt zich bezig met historisch onderzoek in onze streek.

Marco (Hengelo, 1965) studeerde studie geschiedenis in Groningen en werkte daarna 18 jaar als journalist bij de Twentsche Courant Tubantia. Hij schreef verschillende boeken over Twentse onderwerpen, zoals IJzer en lef (over de oude gieterij van Stork) en Jatti (over de moord in een jongerencentrum in 1971, uitgeroepen Overijssels Boek van het Jaar. Als regiohistoricus voor Twente is hij betrokken bij een groot aantal projecten en publicaties over het verleden van onze streek. Marco schreef o.a. mee aan het in 2020 verschenen boek ‘De oorlog gaat nooit voorbij’ met 25 Overijsselse oorlogsverhalen.

.

.

Missie Twentehoes

Het bevorderen van de kennis van het immaterieel erfgoed (cultuur, geschiedenis, taal, traditie) van Twente.

Visie Twentehoes

Het Twentehoes wil haar doel bereiken door het bestuderen (onderzoek), vastleggen (publicatie) en uitdragen (educatie) van kennis en fungeert als stimulerend en coördinerend centrum op dit terrein. Ze geeft hier uitvoering aan door onder meer:

  1. Particulieren en instellingen te stimuleren tot wetenschappelijk verantwoorde studies of zelf zulk soort onderzoek doen.
  2. Samen te werken met organisaties en personen die in verwante onderwerpen belang stellen.
  3. Contacten te leggen en/of te onderhouden met en tussen verwante organisaties.
  4. Publicaties en publiciteit op haar werkterrein te verzorgen via de media, podia en/of gelegenheden.
  5. Instellingen en particulieren bij het samenstellen van dergelijke publicaties behulpzaam te zijn door hun informatie te verschaffen, contacten voor hen te leggen en hun steun te bieden of voor hen trachten te verkrijgen.
  6. Seminars, symposia, lezingen, workshops, voorstellingen, wedstrijden, cursussen, educatieve programma’s en dergelijke te ontwikkelen, te organiseren en uit te voeren.

Het Twentehoes is een merk van de IJsselacademie.