Wat is het Twentehoes?

 

Het Twentehoes biedt onderdak aan de Twentse taal en cultuur. Van voorlezen tot dialectmuziek, van streektaal in de zorg tot een dialectblad voor basisschoolleerlingen. In het Twentehoes leeft het Twents volop. Alle organisaties die zich met het Twents bezighouden, zijn hier van harte welkom.

.

Missie Twentehoes

Het bevorderen van de kennis van het immaterieel erfgoed (cultuur, geschiedenis, taal, traditie) van Twente.

Visie Twentehoes

Het Twentehoes wil haar doel bereiken door het bestuderen (onderzoek), vastleggen (publicatie) en uitdragen (educatie) van kennis en fungeert als stimulerend en coördinerend centrum op dit terrein. Ze geeft hier uitvoering aan door onder meer:

  1. Particulieren en instellingen te stimuleren tot wetenschappelijk verantwoorde studies of zelf zulk soort onderzoek doen.
  2. Samen te werken met organisaties en personen die in verwante onderwerpen belang stellen.
  3. Contacten te leggen en/of te onderhouden met en tussen verwante organisaties.
  4. Publicaties en publiciteit op haar werkterrein te verzorgen via de media, podia en/of gelegenheden.
  5. Instellingen en particulieren bij het samenstellen van dergelijke publicaties behulpzaam te zijn door hun informatie te verschaffen, contacten voor hen te leggen en hun steun te bieden of voor hen trachten te verkrijgen.
  6. Seminars, symposia, lezingen, workshops, voorstellingen, wedstrijden, cursussen, educatieve programma’s en dergelijke te ontwikkelen, te organiseren en uit te voeren.

Het Twentehoes is een merk van de IJsselacademie.