Lesbrief Wiesneus 2019

lesbrief_5_wiesneus_2019

LESOPZET IN EEN OOGOPSLAG

Onderwerp: Feest (in het Nedersaksisch)
Doelgroep: Groep (5)-6-7(-8)
Lesduur: 1 uur
Benodigdheden

 • schrijfgerei
 • kleurpotloden en stiften
 • leerlingenmateriaal (digitaal of geprint)
 • voldoende exemplaren van het blad Wiesneus

Beginsituatie:

 • Kennis van de topografie van Nederland
 • Kennis van het bestaan van het Nedersaksisch

Lesdoelen:

 • Kunnen plaatsen van het Nedersaksisch taalgebied (herhaling).
 • Eigen variant van het Nedersaksisch kunnen benoemen en lokaliseren.
 • Parallellen tussen Nedersaksisch, Duits, Engels en Nederlands kunnen waarnemen.
 • Uitbreiding woordenschat in het Nedersaksisch binnen het thema ‘feest’.
 • Een positieve attitude ten opzichte van het Nedersaksisch en meertaligheid in het algemeen.

Kerndoelen

Deze les sluit aan bij de volgende kerndoelen:

 • Kerndoel 8: informatie ordenen, met een leesbaar handschrift en gebruik van beeldende elementen en kleur
 • Kerndoel 12: uitbreiden van de woordenschat, duiden van onbekende woorden
 • Kerndoel 50: de basistopografie van Nederland; ontwikkelen van een eigentijds wereldbeeld
 • Kerndoel 56: kennis van en waardering voor cultureel erfgoed (waaronder streektalen)

Korte inhoud

In deze lesbrief ontdekken leerlingen dat het lokale/regionale dialect een vorm van Nedersaksisch is. Nedersaksisch is de overkoepelende naam voor vele Groningse, Drentse, Gelderse en Overijsselse dialecten, zoals het Twents en het Kampers). Ook ontdekken ze in welke gebieden deze streektalen gesproken worden en werken ze aan woordraadstrategieën door Nederlandse woorden te herleiden uit Nedersaksische, Engelse en Duitse woorden binnen het thema ‘feest’. Ten slotte schrijven leerlingen zelf een korte tekst over feestvieren bij hun in de familie, in dialect of een andere (thuis)taal.